Grunnleggende helserett 

– hovedlinjer og utvalgte emner, med vekt på forsvarlighetskravet

 

En portal for alle grupper av helsearbeidere

 

 

 

Allerede medlem?

Gå til medlemssiden Glemt brukernavn og passord?
pngfind.com-lock-icon-png-1130428 Lås

kisspng-lock-screen-animation-computer-icons-padlock-lock-5ac35010ca6ec9.9838209515227494568292.png 

Denne videoen er en forsmak på en av filmene som finnes i e-boken. 

Få gratis tilgang til e-boken ved å registrere deg nedenfor.

Om e-boken

Grunnleggende helserett: med forklaringsvideoer

Sentrale emner i e-boken:

 • Hovedtrekkene i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenestelevn og flere andre helselover
 • Forsvarlighetskravet i helseretten – hvordan unngå juridisk og yrkesetisk svikt som helsearbeider?
 • Taushetsplikt og opplysningsplikt – når skal du som helsearbeider tale og når skal du tie?
 • Dokumentasjonsplikt, informasjonsplikt og journalinnsyn
 • Pasientskadeordningen i hovedtrekk
 • Grunnleggende helserettslige begreper som brukermedvirkning, likverd, ikke-diskriminering, «ikke-skade»-prinsippet, selvbestemmelse (autonomi), tilgjengelighet i helsetjenesten og pasientsikkerhet gjennom åpenhet og tillit til helsepersonell og helseforetak.

E-boken inneholder også

 • Enkel beskrivelse av juridisk metode i et nøtteskall
 • Veiledning til helsearbeidere om hvordan man viser til en lov
 • Forklaringsvideoer med oppgaver og digitalt kursmateriale
 • Interaktive dokumenter & hjelpeskisser
 • Multiple choice for å teste egen forståelse
 • Kontaktskjema og rask IT-support

enkeltforklart-NY


Om forfatteren

Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Han har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Morten Kjelland arbeider som professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har før det hatt en tilleggsstilling ved ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017. Fast foreleser på Nasjonale helsefag i regi av Folkeuniversitetet og for fjerdeårsstudenter på Medisinsk fakultet UiO.

Kjelland har skrevet en rekke bøker i blant annet erstatningsrett, helserett og velferdsrett, og har vært ansvarlig faglærer i flere av disse fagene. Han har vunnet JSUs undervisningspris flere ganger, og er engasjerende foreleser med lang og bred undervisningserfaring.