Grunnleggende helserett 

– hovedlinjer og utvalgte emner, med vekt på forsvarlighetskravet

 

En portal for alle grupper av helsearbeidere

 

 

 

Allerede medlem?

Gå til medlemssiden Glemt brukernavn og passord?
pngfind.com-lock-icon-png-1130428 Lås

kisspng-lock-screen-animation-computer-icons-padlock-lock-5ac35010ca6ec9.9838209515227494568292.png 

Denne videoen er en forsmak på en av filmene som finnes i e-boken. 

Få gratis tilgang til e-boken ved å registrere deg nedenfor.

Om e-boken

Grunnleggende helserett: med forklaringsvideoer

Sentrale emner i e-boken:

 • Hovedtrekkene i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenestelevn og flere andre helselover
 • Forsvarlighetskravet i helseretten – hvordan unngå juridisk og yrkesetisk svikt som helsearbeider?
 • Taushetsplikt og opplysningsplikt – når skal du som helsearbeider tale og når skal du tie?
 • Dokumentasjonsplikt, informasjonsplikt og journalinnsyn
 • Pasientskadeordningen i hovedtrekk
 • Grunnleggende helserettslige begreper som brukermedvirkning, likverd, ikke-diskriminering, «ikke-skade»-prinsippet, selvbestemmelse (autonomi), tilgjengelighet i helsetjenesten og pasientsikkerhet gjennom åpenhet og tillit til helsepersonell og helseforetak.

E-boken inneholder også

 • Enkel beskrivelse av juridisk metode i et nøtteskall
 • Veiledning til helsearbeidere om hvordan man viser til en lov
 • Forklaringsvideoer med oppgaver og digitalt kursmateriale
 • Interaktive dokumenter & hjelpeskisser
 • Multiple choice for å teste egen forståelse
 • Kontaktskjema og rask IT-support

enkeltforklart-NY


Lexia Education

“E-boken «Grunnleggende helserett» formidler faget på en praktisk måte ved bruk av forklaringsvideoer, sammendrag og illustrasjoner. Bokens digitale utforming bidrar til at man enkelt får oversikt over fagstoff og rettskilder, eksempelvis ved å bruke direktelenker til Lovdata. Som student verdsetter jeg et tilgjengelig pensum, spesielt på digitale plattformer. For meg har Kjellands e-bøker vært et nyttig og pedagogisk verktøy som gjør læringsprosessen både spennende og effektiv.”

Assistent i Domstoladministrasjonen

Lexia Education

“Maybe you want to highlight a newcomer- a fresh face with a success story- do it here. This is your chance to brag about your members' achievements... through your members!”

CEO, Jane Doe Corp

Lexia Education

“Maybe you want to highlight a newcomer- a fresh face with a success story- do it here. This is your chance to brag about your members' achievements... through your members!”

CEO, Jane Doe Corp

Om forfatteren

Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Han har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Morten Kjelland arbeider som professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har før det hatt en tilleggsstilling ved ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017. Fast foreleser på Nasjonale helsefag i regi av Folkeuniversitetet og for fjerdeårsstudenter på Medisinsk fakultet UiO.

Kjelland har skrevet en rekke bøker i blant annet erstatningsrett, helserett og velferdsrett, og har vært ansvarlig faglærer i flere av disse fagene. Han har vunnet JSUs undervisningspris flere ganger, og er engasjerende foreleser med lang og bred undervisningserfaring.